سلام

بگذارید یکبار دیگر برای خودم و برای بقیه پتانسیل هایی که سهم دارد و من روی آنها حساب می کنم را بشمارم تا با خیال جمع قدم بر دارم:

سهم مقدار زیادی سود انباشته دارد

سایپا قرار است این سهم را به دیگری بفروشد

گفته می شود که سایپا قصد توسعه ی زیاد و عظیم دارد و برای همین به پول نیاز دارد و علاوه بر اینکه سهم را می خواهد بفروشد دوست دارد در آخرین مجمع حسابی انباشته ی وساپا را تقسیم کند و برای همین بوی تقسیم سود خوبی به مشام می رسد

اگر تقسیم سود هم انجام نشود باز هم وضعیت عالی است ، چرا که با این انباشته ، وساپا می تواند غوغا کند.(خرید سهم های مختلف به ویژه سهم های خودرویی ، خرید حق تقدم ها بخصوص الان که امکان فروش خود سهم نیست به انباشته خیلی نیاز می شود ، بخصوص اینکه به احتمال قوی افزایش سرمایه خودرویی ها آورده نقدی هم می خواهد و انواع و اقسام سرمایه گذاری های دیگر که در سود آینده شرکت تاثیر دارد )

احتمال افزایش سرمایه شرکت و مخصوصا اینکه سایپا به عنوان بخشی از پرتفوی وساپا افزایش سرمایه دارد می دهد